FONT:
CONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Projekt nr TANGO-V-A/0023/2021 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zespół badawczy:

dr inż. Marcin Kulik - kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła - specjalista d.s. analizy danych i modelowania matematycznego

dr inż. Krzysztof Górecki - specjalista d.s. układów elektronicznych oraz systemów mikroprocesorowych

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej