FONT:
CONTRAST:

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

Tytuł projektu:

Autonomiczne miniaturowe źródło prądu stałego oparte na szerokopasmowym przetworniku wibracji na energię elektryczną

Projekt nr TANGO-V-A/0023/2021-00

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji: 01.03.2022 - 31.05.2023

Wysokość grantu: 216 437,50 zł

Zespół badawczy: dr inż. Marcin Kulik, prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła, dr inż. Krzysztof Górecki

Katedra Automatyzacji Napędów i Robotyki

Celem projektu jest zrealizowanie autonomicznego źródła prądu stałego bazującego na przetworniku wibracji elementów drgających - mostów, torów kolejowych, budynków, obudów maszyn itp. W pracach badawczych zastosowany zostanie nieliniowy podwójny przetwornik, typu elektromagnetycznego, który został opracowany przez nas w ramach badań podstawowych w projekcie Preludium 12 nr 2016/23/N/ST7/03808 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pasmo częstotliwości pracy takiego układu, z uwagi na występowanie w nim nieliniowego rezonansu mechanicznego, będzie mogło wynosić od kilku do kilkudziesięciu herców, w zależności od potencjalnego zastosowania.

Poprzez zaplanowane prace rozwojowe zostanie opracowany algorytm szybkiego projektowania przetworników drgań wraz z przetwornicą napięcia, co umożliwi natychmiastowe dopasowanie wymiarów układu do zadanych parametrów funkcjonalnych (zakres częstotliwości pracy, moc i napięcie wyjściowe), wynikających z konkretnego zastosowania praktycznego. Następnie zostanie zbudowany prototyp, który będzie przebadany w warunkach laboratoryjnych pod kątem mocy wyjściowej i szerokości pasma pracy. Całość wraz z opracowanym układem ładującym wewnętrzną baterię stworzy autonomiczny układ zasilania np. bezprzewodowych czujników pomiarowych lub elementów systemów pomiarowych. Równolegle prowadzone będą prace koncepcyjne mające na celu pozyskanie partnera przemysłowego.

 NCN NCBR

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej